Biblioteka dawniej

Dodane przez: admin on Luty, 24 2011

Biblioteka dawniej

Historia biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Benicach sięga 1949 r. Z tego roku  pochodzą  zapisy z pierwszej księgi inwentarzowej biblioteki w Benicach. Pod numerem 0001 wpisana została książka Ewy Szelburg – Zarembiny „Rzemieślniczek wędrowniczek”. Nieco starszy zapis pochodzi z księgi inwentarzowej z Publicznej Szkoły Powszechnej w Wielowsi. Pod numerem 0001 znajduje się książka Władysława Ludwika Anczyca „Przypadki Robinsona Kruzoe”. Po likwidacji biblioteki w Wielowsi, zbiory książkowe trafiły do benickiej biblioteki.

W 1949r. biblioteką opiekował się ówczesny kierownik szkoły H. Gabryelewicz. Książki w większości były oprawione. Wypożyczano je uczniom dwa razy w tygodniu. Kierownik szkoły wraz z Radą Pedagogiczną postanowił, aby raz w tygodniu przeprowadzać  z dziećmi pogadanki na temat przeczytanych książek.

Biblioteką szkolną opiekowali się:

1949 – 1961  H. Gabryelewicz

1961  – 1973  M. Ziembińska

1974   H. Puźniak

1974  -1980  St.Wąsowicz

1980 – 1989  K. Kordus

1989 – 1995  M. Nowacka

1985 – 2007  R. Gut

Działalność biblioteki wzrosła od roku 1980, tzn. kiedy opiekunką była Krystyna Kordus i Małgorzata Nowacka. Systematycznie były przedstawiane sprawozdania z działalności biblioteki.

W roku szkolnym 1982 – 1983 zmieniono pomieszczenie biblioteczne. Było ono większe, co pozwoliło na powiększenie księgozbioru, szczególnie o lektury dla uczniów klas młod­szych. Założono wówczas nowe karty czytelnika i uruchomiono katalog książek.

W roku szkolnym 1985 – 1986 zorganizowano kącik lektur dla klas I – III. Wprowadzono tzw. „aktyw biblioteczny”. W jego skład wchodzili uczniowie klasy VI, VII i VIII, którzy po­magali w porządkowaniu książek, dbali o estetykę książek, aktualizowali gazetki biblioteczne.

Systematycznie przeprowadzano konkursy czytelnicze, w których brały udział klasy od II do VIII. Uczniowie byli w każdym miesiącu zaznajamiani z wynikami tego konkursu i wynikiem całorocznym. W roku szkolnym 1994 – 1995 biblioteka posiadała na stanie 5068 woluminów. W powięk­szaniu księgozbioru udział brał m.in. Komitet Rodzicielski oraz Samorząd Uczniowski poprzez akcję: ,,Zbieramy i sprzedajemy surowce wtórne”.