List do Rodziców

Dodane przez: admin on Luty, 24 2011

List do Rodziców

Drodzy Rodzice!

Nie zapominajcie o korzyściach, które płyną z czytania dzieciom książek!

Jest 10 powodów, dla których warto czytać dziecku książki.

1. Czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między rodzicami a dziec­kiem. Dziecko wsłuchane jest w głos ro­dzica, a bliski kontakt daje mu poczucie bezpieczeństwa.

2. Książki rozwijają wyobraźnię dziecka. Po zakończeniu czytania może­my zapytać: czy wiesz, co wydarzyło się później?

3. Słuchanie bajek rozwija inteligen­cję dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy ładnego budowania zdań i zachęca do sa­modzielnej nauki czytania.

4. Książki wychowują. Jeżeli dobie­rzemy odpowiednią lekturę, dzieci będą utożsamiały się z książkowym bohaterem.

5. Książki wyrabiają wrażliwość. Dziecięce problemy opisane w bajkach na pewno poruszą niejedno serduszko.

6. Słuchanie książek odpręża i po­zwala przyjemnie spędzić czas. W dzie­cięcym życiu są momenty, kiedy dobra bajka, przeczytana ciepłym, modulowa­nym głosem jest niezastąpiona.

7. Książki rozwijają pasję kolekcjo­nerską. Wiele wydawnictw proponuje se­rie książeczek. Czekając na kolejne od­cinki przygód bohatera, dziecko rozbudza w sobie ciekawość.

8. Czytanie książek przekazuje nam wiele informacji o dziecku. Niektóre dzie­ci lubią słuchać ciągle tych samych bajek. Często może to być znak, że coś je nurtuje, niepokoi lub cieszy.

9. Książki porządkują dziecięcy świat. Dzięki bajkowym postaciom dziecku łatwiej jest zrozumieć codzien­ne sprawy.

10. Książki podpowiadają, jak po­rozumieć się z rówieśnikami i rodzeń­stwem. Kłótnia z kolegą, bratem czy sio­strą to problem, ale w wielu książkach znajdują się opowieści, które pomogą dziecku sobie z nim poradzić.

10 przykazań dla rodziców, którzy chcą, żeby ich dzieci czytały

1.Rozmawiaj z dzieckiem.

2.Zawsze słuchaj, co dziecko ma ci do powiedzenia.

3. Kup dziecku czasopismo dla ma­luchów.

4. W księgarni wybieraj książki wspólnie z dzieckiem.

5. Wybierz się ze swoim dzieckiem do biblioteki.

6. Kontroluj, ile czasu dziecko spę­dza przed telewizorem czy komputerem.

7. Rozwiązuj z dzieckiem krzyżów­ki, rebusy, zagadki.

8. Stwórz dziecku jego własną bi­blioteczkę?

9. Czytaj dziecku przynajmniej przez 10 minut dziennie.

10. Pamiętaj – szkoła ci pomoże.