„Centrum nauki Benice”

Dodane przez: admin on Marzec, 22 2018

W pierwszym półroczu w benickiej pracowni przyrodniczej, prowadzono  innowację pedagogiczną pt. „Centrum nauki Benice”. Proces nauczania był ciekawy dla ucznia, zajęcia  miały przede wszystkim charakter obserwacyjny i doświadczalny. Zawarte w doświadczeniach treści dotyczyły zagadnień z zakresu fizyki, które uczniowie poznawali na tym przedmiocie. Samodzielne wykonanie prostych doświadczeń, określenie ich wyników i sformułowanie wniosków pozwoliło uczniom na zainteresowanie się przebiegiem eksperymentu.

Głównym celem zajęć było zaciekawienie uczniów światem przyrody, rozbudzenie pasji poznawczych oraz motywowanie uczniów do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały. Bez wątpienia budowanie naukowego podejścia do rozwiązywanych problemów ułatwiło uczniom zrozumienie i zapamiętanie przedstawianych zagadnień.