Dzień Edukacji Narodowej …

Dodane przez: admin on Grudzień, 17 2017

Dnia 13 października 2017 roku  uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice wzięli udział we mszy świętej w benickim kościele.  Następnie uczestniczyli   w  akademii przygotowanej  przez opiekunki Samorządu Uczniowskiego. Na początku głos zabrała Pani Dyrektor, pani Sabina Robakowska. Podziękowała wszystkim za pracę i zaangażowanie w życie szkoły, wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom i pracownikom. Po zakończeniu części oficjalnej, rozpoczęła się część artystyczna. Uczniowie przygotowali humorystyczne przedstawienie obrazujące pracę nauczycieli oraz wyśpiewali życzenia, uwzględniając w nich całe grono pedagogiczne szkoły. Delegacja uczniów wręczyła wszystkim pracownikom szkoły własnoręcznie przygotowane „Konfitury serdeczności”, a Rada Rodziców – piękne róże. W drugiej części akademii odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Ślubowanie poprzedził program artystyczny, będący wstępem do pasowania na pełnoprawnych uczniów szkoły, przygotowany przez dzieci z kl. I pod kierunkiem wychowawczyni. Po zakończeniu przedstawienia odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszaków. Następnie Pani Dyrektor, pasując każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotknięcie jego lewego ramienia dużą kredką, życzyła im wielu sukcesów w nauce. Każdy uczeń otrzymał okolicznościowy dyplom pasowania na ucznia i kuferek z upominkami ufundowany przez rodziców i pozyskanych sponsorów. Na koniec uroczystości pierwszoklasiści z rodzicami pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przebiegła w miłej, a jednocześnie podniosłej atmosferze. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, a efekty uroczystości spełniły zamierzone cele organizatorów.