Innowacje pedagogiczne

Dodane przez: admin on Październik, 03 2013

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Benicach prowadzone są dwa Projekty Innowacji Pedagogicznej.

1. Projekt Innowacji Pedagogicznej z języka polskiego:

„ŚWIAT POEZJI – NASZYM ŚWIATEM”

Autor innowacji: mgr Bogumiła Berek-Pawlik – nauczycielka języka polskiego

2. Projekt Innowacji Pedagogicznej z matematyki

„W SZKOLE NIE MATEMATYKA MA BYĆ NOWOCZESNA, ALE JEJ NAUCZANIE”

Autor innowacji: mgr Katarzyna Grabczan-Mikołajczyk – nauczycielka matematyki