Konferencje i szkolenia

Dodane przez: admin on Luty, 23 2014

JĘZYK NIEMIECKI OTWIERA DRZWI W EUROPIE

Pod takim hasłem odbyła się 22 maja konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Benicach na podsumowanie dwuletniego projektu trójstronnego – „Comenius Regio”, w którym uczestniczyły po stronie niemieckiej: Realschule Plus w Dierdorfie, Landkreis Neuwied oraz Towarzystwo Współpracy Dierdorf – Krotoszyn. Po stronie polskiej w projekt były zaangażowane: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Benicach, Miasto i Gmina Krotoszyn oraz Towarzystwo Współpracy Krotoszyn – Dierdorf.

Celami dwuletniego projektu było podniesienie kompetencji pracowników urzędów gmin poprzez wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania oświatą na poziomie lokalnym; polepszenie sposobu zarządzania szkołami przez dyrektorów placówek; zwiększenie potencjału innowacyjności nauczycieli poprzez prezentację i publikację dobrych praktyk oświatowych szkół partnerskich. Projekt zakładał także prezentacje metod i form działalności stowarzyszeń współpracy międzynarodowej oraz ich wpływ na działalność dydaktyczno – wychowawczą szkół.

Podczas dwuletniej realizacji projektu odbywały się spotkania wszystkich partnerów, wizyty w samorządach i instytucjach administracji oświatowej oraz szkołach różnych typów.

Głównym tematem konferencji „Język niemiecki otwiera drzwi w Europie” było przedstawienie 15 – letniej historii wymiany międzynarodowej uczniów prowadzonej przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Benicach i Realschule Plus im. Nelsona Mandeli w Dierdorfie, jako przykładu wieloletniej praktyki. Koordynatorka wymiany szkolnej z Dierdorfu zaprezentowała projekty partnerskie, jakie szkoła niemiecka realizuje m.in. z Tajlandią, Holandią, Belgią, Anglią i Polską. W Realschule Plus w Dierdorfie nauczanie odbywa się metodą projektów i jest bardzo popularne w tamtejszym systemie kształcenia.  Pani Anna Malinowska, przedstawicielka Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży z Warszawy przybliżyła zasady działalności PNWM, organizacji wspierającej wymianę uczniów i projekty młodzieżowe. Interesującą propozycję rozwoju kompetencji językowych przedstawił pan Jędrzej Rybicki prezentując innowację pedagogiczną z języka niemieckiego: „Bilingwalne nauczanie w klasie VI szkoły podstawowej metodą blended learning”. Dzięki bilingwalnemu nauczaniu informatyki, muzyki oraz godzin do dyspozycji wychowawcy uczniowie szkoły w Benicach będą mieli szansę od września wzbogacić i rozwinąć swoje umiejętności językowe. Konferencję zakończył dr Marek Krawiec przedstawiając od wielu lat realizowany i cieszący się popularnością wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej „Projekt AGENT”, polegający na zdobywaniu informacji na temat historii, kultury i tradycji ciekawych miejsc: miast, miasteczek, wsi. Projekt może być realizowany w wielu językach, natomiast zagadnienia do projektu konstruowane są zgodnie z kryteriami wymagań maturalnych z języka obcego.

Organizatorzy konferencji bardzo dziękują Miastu i Gminie Krotoszyn, PNWM, Goethe Institut za wsparcie przedsięwzięcia. Projekt „Comenius Regio” w całości sfinansowany został ze środków unijnych pozyskanych poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

WARSZTATY ANIMACJI JĘZYKOWEJ  ZIP-ZAP

W polsko – niemieckich programach wymiany młodzieży spotykają się rozmaite osobowości – młodzi ludzie ze swoją indywidualną biografią i zapleczem kulturowym. Każde spotkanie rozwija własną dynamikę, a do jego powodzenia przyczynia się wiele różnych czynników. Nie bez znaczenia są staranne przygotowanie  i planowanie programu, fachowa wiedza i przygotowanie organizatorów.  Aby ich wesprzeć zostały zorganizowane przy wsparciu finansowym PNWM (Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży) 30. sierpnia w Zespole Szkół w Benicach „Warsztaty z Animacji Językowej ZIP-ZAP .” Wzięło w nich udział 19 nauczycieli z województwa wielkopolskiego a przeprowadzili je dwaj trenerzy z PNWM. Uczestnicy szkolenia poznali i wyćwiczyli na sobie nawzajem metody zapoznawcze tzw. lodołamacze, na orientację, wspierające komunikację  i dynamikę w grupie. Animację wykorzystają koordynatorzy wymian  z powodzeniem podczas spotkań polsko – niemieckich, w trakcie przygotowania grupy do wyjazdu za granicę oraz jako uzupełnienie lekcji języka obcego.

Warsztary animacji językowejZip-Zap1307

 

 

 

 

 

 

 

Zip-Zap1323Zip-Zap1332

 

 

 

 

 

 

 

Zip-Zap1Zip-Zap

 

 

 

 

 

 

 

Zip-Zap1311Zip-Zap1310

 

 

 

 

 

 

 

Zip-Zap1310