Odsłonięcie tablicy

Dodane przez: admin on Styczeń, 31 2011

Image” Zanieście przyszłym pokoleniom

świadectwo wiary, nadziei i miłości.

Bądźcie wytrwali”.

Słowa Jana Pawła II stały się hasłem przewodnim Zespołu Szkół w Benicach.

30 października 2005 roku – w słoneczny niedzielny poranek przybyli do Benic zaproszeni goście, uczniowie, rodzice oraz nauczyciele, aby wziąć udział w uroczystym poświęceniu szkoły i odsłonięciu tablicy z imieniem szkoły. Po mszy św. w kościele parafialnym celebrowanej przez biskupa kaliskiego – Teofila Wilskiego – wszyscy zebrali się na przepięknym placu przy budynku szkoły, gdzie uroczyście odsłonięto tablicę, poświęconą przez Jana Pawła II w 2000 r. w Watykanie. Pani Dyrektor Sabina Rybakowska przedstawiła krótki rys rozbudowy benickiej placówki. Złożyła podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że szkoła w Benicach stała się jedną z najpiękniejszych placówek oświatowych. Po poświęceniu szkoły oraz odsłonięciu uczniowie posypali ziarnem progi gmachu, by panował w nim dostatek mądrych uczniów, dobrych ocen i wspaniałych nauczycieli.
W niebiańskiej atmosferze, przy blasku 27 świec rozpoczęła się „Niebiańska lekcja” przygotowana przez uczniów i nauczycieli. Zebrani goście na nowo przeżywali wybór Jana Pawła II na papieża, wspominali Jego życie i śmierć oraz wsłuchiwali się w słowa Ojca Świętego, które na zawsze wryły się w serca i umysły Polaków. Na koniec uroczystości rozbrzmiał w murach szkoły hymn – napisany specjalnie na tę okoliczność. „Papież Polak – stał się przewodnikiem w naszym dalszym życiu. Będziemy się starać Go nie zawieść, kierować się Jego wskazówkami i godnie reprezentować naszą szkołę” –  słowa pani Dyrektor uwieńczyły ten niezwykły dzień.
Zebrani goście mieli również okazję obejrzeć wspaniała wystawę ekslibrisów, monet i fotografii z rożnych etapów życia Ojca Świętego, przygotowaną przez pana Jana Grząkę i pana Józefa Zdunka.
Księga pamiątkowa, do której wpisywali się uczestnicy niedzielnego wydarzenia, zawiera wyrazy podziękowań za dokończone dzieło rozbudowy szkoły benickiej, a także przesłania dla uczniów tutejszej placówki, aby Jan Paweł II kształtował postawę oraz sposób myślenia wychowanków tej szkoły.
Dzień 30 października, tak ważny zarówno dla szkoły, jak i tutejszej społeczności lokalnej, zostawi po sobie niezapomniane wspomnienia, a także wpisze się na stałe w kalendarz najważniejszych szkolnych wydarzeń.