Pielgrzymki Ojca Świętego

Dodane przez: admin on Styczeń, 31 2011

Image

Pierwsza pielgrzymka: 2 – 10 czerwca 1979
I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski przebiegała pod hasłem: „ Gaude Mater Polonia. Podczas dziewięciodniowej pielgrzymki Jan Paweł II odwiedził: Warszawę, Gębarzewo, Gniezno, Jasną Górę, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim, Brzezinkę, Nowy Targ, Mogiłę, Nową Hutę. „Wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odmieni oblicze ziemi. Tej ziemi!”.

Druga pielgrzymka: 16 – 22 czerwca 1983

ImageII pielgrzymka odbyła się pod hasłem: „Polska, ojczyzno moja”. Jan Paweł II odwiedził: Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Jasną Górę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę Świętej Anny, Kraków, Nową Hutę, Mistrzejowice. Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach był pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi. „Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską”.

Trzecia pielgrzymka: 16 – 14 czerwca 1987

ImageJan Paweł II odwiedził: Warszawę, Majdanek, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynię, Gdańsk, Częstochowę, Jasną Górę, Łódź i ponownie Warszawę.

„Każdy znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jaką słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie. Tak, obronić – dla siebie i dla innych”.

Czwarta pielgrzymka:

etap pierwszy: 1 – 9 czerwca 1991, etap drugi: 13 – 16 sierpnia 1991

IV Podróż Apostolska Jana Pawła II do Polski w 1991 pod hasłem:  „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”.  W 1991 roku Papież dwukrotnie przyjeżdżał do Polski. W pierwszej części wizyty, w czerwcu, Jan Paweł II odwiedził 12 miast- Koszalin,Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomżę, Białystok, Olsztyn,Włocławek, Płock i Warszawę. Powtórnie Papież przyjechał w sierpniu na Światowy Dzień Młodzieży na Jasnej Górze. Z trzeciej, prywatnej części wizyty, w której chciał kilka dni spędzić na wypoczynku w Tatrach – odwiedził Zakopane,  Kraków i rodzinne Wadowice. „Nie pozwólcie rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i Boże prawo (…), jeśli popękało, sklejajcie je z powrotem.

Piąta pielgrzymka: 22 maja 1985 (jednodniowa)Image

Podczas tej jednodniowej wizyty papież odwiedził: Skoczów, Bielsko Biała, Żywiec.

„Czas próby polskich sumień trwa.”

Szósta pielgrzymka: 31 V – 10 VI 1997

ImageVI pielgrzymka Jana Pawła II do Polski przebiegała pod hasłem: „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki” (Hbr 13, 8). Trasa pielgrzymki Apostolskiej: Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Legnica Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, Kraków, Krosno, Kraków.  „Wolność jest trudna, trzeba się jej uczyć. Trzeba się uczyć być prawdziwie wolnym, tak ażeby nasza wolność nie stawała się naszą własną niewolą, zniewoleniem wewnętrznym ani też nie stała się przyczyną zniewolenia innych”.

Siódma pielgrzymka: 5 – 17 czerwca 1999

ImagePielgrzymka Ojca Świętego przebiegała pod hasłem: „Bóg jest miłością”. Trasa pielgrzymki:Gdańsk, Sopot, Peplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Licheń, Ełk, Wigry, Siedlce, Drohiczyn, Warszawa, Sandomierz, Zamość, Warszawa, Radzymin, Łowicz, Sosnowiec, Kraków, Stary Sącz, Wadowice, Kraków, Gliwice, Jasna Góra, Kraków. „Budujcie dom na skale! Budujcie dom waszego życia osobistego i społecznego na skale! A skałą jest Chrystus – Chrystus żyjący w swym Kościele. Kościół trwa na tych ziemiach od tysiąca lat. Przyszedł do was wraz z posługą świętego Wojciecha. Wyrósł na fundamencie jego męczeńskiej śmierci i trwa. Kościół to Chrystus żyjący w nas wszystkich. Chrystus jest winnym krzewem, a my latoroślami”.

ImageÓsma pielgrzymka: 16 – 19 sierpnia 2002

VIII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbywała się pod hasłem: „Bóg bogaty w miłosierdzie” (Ef 2,4). W czasie tej pielgrzymki papież odwiedził Kraków i Kalwarię Zebrzydowską. „A na końcu cóż powiedzieć: żal odjeżdżać”.