Twórczość JP II

Dodane przez: admin on Styczeń, 31 2011

ImageWielkie dzieła Wielkiego człowieka

ENCYKLIKI JANA PAWŁA II

 • „Redemptor hominis” (Odkupiciel człowieka) – 4 III 1979
 • „Diyes in misericordia” (Bogaty w miłosierdzie) – 30 Xl 1980
 • „Laborem exercens” (Wykonujący pracę) – 14 IX 1981
 • „Slavorum Apostoli” (Apostołowie Słowian) – 2 VI 1985
 • „Dominum et vivificantem” (Pana i Ożywiciela) – 8 V 1986
 • „Redemptoris Mater” (Matka Odkupiciela) – 25 III 1987
 • „Sollicitudo rei socialis” (Troska o sprawy społeczne) – 30 XII 1987
 • „Redemptoris missio” (Misja Odkupiciela) – 7 XII 1990
 • „Centesimus annus” (Rok setny) – 1 V 1991
 • „Veritatis splendor” (Blask prawdy) – 6 VIII 1993
 • „Evangelium vitae” (Ewangelia życia) – 25 111 1995
 • „Ut unum sint” (Aby byli jedno) – 25 V 1995
 • „Fides et ratio” (Wiara i rozum) – 15 X 1998
 • „Ecclesia ed eucharistia” (O Eucharystii w życiu Kościoła) – 17 IV 2003

TWÓRCZOŚĆ I PUBLIKACJE

Karol Wojtyła jako poeta był zafascynowany romantyzmem, a szczególnie twórczością Norwida. Swoje wczesne utwory publikował od roku 1950 w prasie katolickiej pod pseudonimami literackimi Andrzej Jawień, AJ i Piotr Jasień, a po 1961 roku – Stanisław Andrzej Gruda. Był wieloletnim współpracownikiem Tygodnika Powszechnego. Wszelka działalność artystyczna zakończyła się z chwilą jego wyboru na papieża. Jedynym wyjątkiem jest wydany 6 marca 2003 poemat „Tryptyk rzymski”, który sygnował już jako Jan Paweł II.

Znane dramaty Karola Wojtyły:

 •  Hiob
 • Jeremiasz
 • Brat naszego Boga
 • Przed sklepem jubilera
 • Promieniowanie ojcostwa

Książki wydane jako Karol Wojtyła

 • Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze
 • Miłość i odpowiedzialność
 • Osoba i czyn
 • Znak, któremu sprzeciwiać się będą
 • Zagadnienie podmiotu moralności
 • Elementarz etyczny
 • Aby Chrystus się nami posługiwał

Książki wydane jako Jan Paweł II

 • Przekroczyć próg nadziei
 • Tryptyk rzymski (poemat)
 • Dar i Tajemnica
 • Wstańcie, chodźmy
 • Pamięć i tożsamość