Tydzień bibliotek

Dodane przez: admin on Maj, 13 2018

W dniach 8-15 maja 2018 r. obchodzimy ,,Tydzień Bibliotek’’ – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczna edycja ,,Tygodnia Bibliotek 2018’’ odbywa się pod hasłem: „(Do)Wolność Czytania”. Filia nr 6 Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej w Benicach wraz z biblioteką szkolną włączyły się w tegoroczne obchody, proponując swoim czytelnikom udział w  ciekawej akcji ,,Gimnazjaliści czytają młodszym’’. Biblioteki ogłosiły również konkurs fotograficzny po hasłem ,,Czytanie bez granic’’.